Normal_baby_ziekenhuis_geboorte_pasgeboren

Jaarlijks komen enkele tientallen ouders bij de afdeling burgerzaken van de gemeente om een schijnerkenning te laten vastleggen. Met een schijnerkenning kan één van de (niet per se biologische) ouders een afgeleide verblijfsvergunning krijgen. Beroepsvereniging NVVB roept ambtenaren burgerzaken op om hier de ogen voor open te houden. Dit meldt de Volkskrant. 

In 2017 sprak het Europees Hof een arrest uit, waarin werd vastgesteld dat een kind met de Nederlandse nationaliteit het recht heeft om hier met beide ouders op te groeien. Daarbij maakt het niet uit als één van de ouders niet uit Europa komt. Sindsdien komen steeds vaker schijnerkenningen binnen zodat één van de ouders een afgeleide verblijfsvergunning kan krijgen. Een vader of moeder hoeft niet biologisch verwant te zijn.

Signalen van schijnerkenning

 

Gemeenteambtenaren kunnen letten op bepaalde signalen om een schijnerkenning te herkennen. Ouders die elkaars taal niet spreken of niet in hetzelfde huis wonen, kunnen verdacht zijn. Maar van de honderden afgeleide verblijfsvergunningen per maand, zullen slechts enkele een gevolg van een schijnerkenning zijn. “In veruit de meeste gevallen zullen dat legitieme aanvragen zijn”, zegt Ronald Zijlstra van de NVVB. Denkt een ambtenaar getuige te zijn van schijnerkenning, dan kan hij die weigeren. Mits de verdenking aannemelijk te maken is.

Mensenhandel

De frequentie van het aantal schijnerkenningen is niet de reden voor de NVVB om aan de bel te trekken. Mensenhandel en prostitutie tegengaan wel. Via schijnerkenningen worden buitenlandse vrouwen soms naar Nederland gehaald om hier de prostitutie in te gaan. Het advies van de NVVB is om de vader of moeder van buiten de Europese Unie een verklaring te laten tekenen bij de erkenning. Mocht later de schijnerkenning boven water komen drijven, dan kan het stel van valsheid in geschrifte worden beschuldigd en is strafrechtelijke vervolging mogelijk. 

Door: Nationale Zorggids