Normal_geld1

In de regio Twente zijn in de periode 2017-2019 bij 22 zorgorganisaties feiten van ondermijnende criminaliteit geconstateerd. Dit blijkt uit onderzoek van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en het Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC ON). Er is bijvoorbeeld bewijs dat personen die betrokken zijn bij een zorgorganisatie zich in een crimineel netwerk begeven en/of dat een hennepkwekerij is aangetroffen. Het betreffen deels wel en deels (nog) geen strafrechtelijk bewezen feiten. Dit meldt IKZ. 

Bij de zorgorganisaties zijn diverse vormen van ondermijnende criminaliteit geconstateerd. Het merendeel wordt in verband gebracht met hennepteelt. Van de vijftien organisaties die hieraan worden gelinkt, zijn bij zes tevens andere vormen van criminaliteit geconstateerd. Hierbij gaat het om witwassen, belastingfraude, uitkeringsfraude, illegaal gokken, het faciliteren van criminele activiteiten en seksuele uitbuiting van cliënten.

Bij de overige zeven zorgorganisaties zijn andere delicten dan hennepteelt geconstateerd, namelijk uitkeringsfraude, mensensmokkel, belastingfraude, bezit en verkoop van illegale wapens, illegaal gokken en lidmaatschap van een motorbende.

Volgtijdelijkheid en motieven

Respondenten zien dat de van criminaliteit verdachte personen veelal afkomstig zijn uit netwerken die zich bezighouden met georganiseerde criminaliteit, zoals drugs. Het gaat om personen die al crimineel actief zijn en daarna ook in de zorg actief worden. Op voorhand is het waarschijnlijk niet de intentie om goede zorg te verlenen vanuit het belang van de client. Het wordt vooral gezien als eenvoudige extra inkomstenbron naast de inkomsten uit de drugscriminaliteit, waarbij de pakkans en straffen laag zijn.

De toetreding tot de zorgmarkt is voor malafide zorgorganisaties relatief eenvoudig door lage drempels en onvoldoende barrières. Aan de voorkant worden te weinig kwaliteitseisen gesteld, voor met name pgb-aanbieders. Ook zijn toezicht en opsporing van zorgaanbieders onvoldoende efficiënt. Dit komt met name door de zware bewijslast en doordat partijen te weinig financiële middelen en capaciteit hiervoor hebben. De problematiek staat niet voldoende op de agenda en bij sommige partijen is er onvoldoende expertise om de problematiek te herkennen en aan te pakken.

Door: Nationale Zorggids