Normal_stethoscoop_rekening_factuur

Na de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland, laten nu ook de gynaecologen weten het jammer te vinden dat er vooralsnog geen structurele bekostiging van integrale geboortezorg komt. De verloskundigen zijn juist blij met het uitstellen ervan, omdat er nog te veel onduidelijkheden zouden zijn. Dit meldt Medisch Contact. 

De Tweede Kamer liet onlangs weten de integrale bekostiging van de geboortezorg uit te stellen. Het plan was om de tijdelijke regeling eind dit jaar om te zetten in een structurele regeling, maar sommige partijen hebben bezwaar hiertegen. Waaronder de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).
“Wij vinden het opnemen van de integrale bekostiging als reguliere bekostiging prematuur. Op basis van de evaluatie is geen duidelijke conclusie te trekken over de meerwaarde van de integrale bekostiging”, schrijven de verloskundigen.

Schotten in de geboortezorg

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) meent juist dat de huidige manier van bekostigen, monodisciplinair, schotten in de geboortezorg veroorzaakt en goede samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen tegenhoudt. “Zij zijn in financieel opzicht op dit moment ieder verantwoordelijk voor het eigen deel van de zorg. Maar wij denken dat het bijdraagt aan de kwaliteit en doelmatigheid van zorg als er veel meer wordt gewerkt vanuit één team en één gezamenlijke portemonnee”, aldus NVOG-directeur Fianne Bremmer aan Medisch Contact.

De gynaecologen zeggen nu al van regionale partijen te horen dat ze veel minder zin hebben in doorgaan met het experiment omdat onduidelijk is of de integrale bekostiging überhaupt nog structureel wordt.

Door: Nationale Zorggids