Normal_rss_entry-278436

Sluit bepaalde groepen ouders niet uit van de kinderopvangtoeslag en de aanvulling van het kindgebonden budget. Die oproep doen de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman in een gezamenlijke brief aan demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens de ombudsmannen ligt het inkomen van deze ouders vaak onder het minimum en lopen zij een groot risico op schulden en armoede.

Het gaat om de statushouder met een huwelijkspartner die buiten de EU verblijft, de echtgeno(o)t(e) van een gevangene en het echtpaar waarvan één partner niet legaal in Nederland verblijft. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: "Doordat deze alleenstaande ouders volgens de wet geen recht hebben op (één van) de toeslagen, ligt hun inkomen vaak onder het bestaansminimum. Dit moet worden voorkomen. Dit probleem speelt al jaren en er moet ook voor deze ouders nu snel een oplossing komen."

Ontkoppeling

De ombudsmannen adviseren in hun brief om 'ontkoppeling van toeslagpartners' mogelijk te maken. Dit betekent dat de niet-thuiswonende partner niet wordt meegenomen bij het berekenen van toeslagen. De thuiswonende partner wordt hierdoor als alleenstaande ouder gezien en komt daardoor wel in aanmerking voor toeslagen. De ombudsmannen doen de suggestie om de mogelijkheid van ontkoppeling voor deze drie groepen wettelijk vast te leggen.

Eerder zijn andere knelpunten die groepen buitensloten wel opgelost. De ombudsmannen hopen dat het kabinet, naar aanleiding van deze oproep, ook de wet aanpast voor de mensen in de andere drie situaties.

Door: ANP