Normal_paying-online-with-bank-card-2021-09-24-03-16-11-utc__1_

Of en op welke manier zzp’ers hun pensioen regelen, blijkt sterk afhankelijk van hun besteedbaar inkomen. Zzp'ers die minder verdienen zijn veel minder actief bezig met hun pensioen dan degenen die meer verdienen. Bovendien kennen ze de fiscale regels slechter en hebben ze geen goed beeld van de hoogte van hun huidige pensioen. Dit meldt Knab na een onderzoek onder ruim 1600 zzp’ers naar aanleiding van de nieuwe pensioenwet.

Van alle ondervraagden zegt 38 procent actief bezig te zijn met het regelen van het pensioen. Als er een onderscheid gemaakt wordt op basis van inkomen, dan ontstaat er een kloof. 54 procent van de zzp'ers met een hoog inkomen (besteedbaar maandinkomen boven de vierduizend euro) is actief bezig met zijn of haar pensioen. Bij de laagste inkomens (besteedbaar maandinkomen onder de tweeduizend euro), ligt dat percentage ruim de helft lager op 25 procent.

Fiscale regelingen

Om geld op een slimme manier opzij te zetten, is het belangrijk dat men de fiscale regelingen kent. Zo wordt er pas winst gemaakt van belastingvoordeel als er gespaard of belegd wordt via een pensioenproduct (lijfrente). Slechts 26 procent van alle ondervraagden zegt goed op de hoogte te zijn van de fiscale regelingen.
 
Het is pijnlijk om te zien dat juist de zzp’er met minder geld de weg naar die fiscale regelingen slecht weet te vinden. Slechts een kwart van de zzp’ers met een laag inkomen spaart of belegt via een pensioenproduct. Onder de hoogste inkomens doet bijna de helft dat.

Overzicht over je pensioen

Om slim te kunnen anticiperen op de financiële situatie tijdens je pensioen, moet je wel een beeld hebben van hoe je pensioen er nu voor staat. De helft van alle zzp’ers heeft een redelijk tot goed beeld van hoeveel ze later kunnen verwachten.
 
Dat percentage is uiteraard vooral leeftijdsafhankelijk. Slechts drie op de tien zzp’ers onder de vijftig jaar hebben een redelijk tot heel goed beeld van de stand van hun pensioen. Pas vanaf het vijftigste levensjaar zegt een meerderheid dat te hebben. Hierbij geldt weer dat de hogere inkomens een beter beeld hebben dan de lagere inkomens.
 
Door: Nationale Zorggids