Normal_baby_pasgeboren_geboorte

Even leek het erop dat de bekostiging van integrale geboortezorg in de nabije toekomst geïntroduceerd kon worden, maar de samenwerkende partijen zien er steeds minder heil in. Alleen de gynaecologen staan nog open voor het huidige voorstel voor de bekostiging. Onder meer de Patiëntenfederatie Nederland, kraamverzorgenden en verloskundigen willen dat de geboortezorg op een andere manier bekostigd wordt dan volgens het voorstel dat er nu ligt. Dit meldt Skipr. 

Partijen werken steeds intensiever samen, maar de integrale bekostiging van de geboortezorg zorgt voor verdeeldheid. Vooral de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is tegen het huidige voorstel, waardoor het zich nog steeds in de experimentele fase bevindt. Maar nu blijken ook de kraamorganisaties, verenigd in de Brancheorganisatie Geboortezorg, en de Patiëntenfederatie Nederland niet achter het voorstel te staan. De verplichte Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) staat hen tegen, omdat zo’n organisatie geen gelijkwaardigheid zo bereiken en de evenredige verdeling van de middelen in de weg staat.

Nieuwe ideeën voor integrale bekostiging

De huidige bekostiging van de integrale geboortezorg is geen stip meer op de horizon, concludeert Bureau Common Eye. Er moet een nieuwe stip komen, waarvoor partijen nieuwe ideeën hebben ingebracht. Voorwaarden zijn onder meer behoud van keuzevrijheid voor de zwangere vrouw en bekostiging gebaseerd op clientprofielen en zorgpaden (die per categorie zwangere vrouw anders zijn). Bij de bekostiging moeten handelingen niet centraal staan, maar verbetering van de kwaliteit en uitkomsten van zorg. “Streef naar bekostiging van beschikbaarheid, met eisen aan efficiency, kwaliteit en toegankelijkheid. Zowel de verloskundigen, de kraamverzorgenden, de gynaecologen als het ziekenhuis hebben ook een 7 x 24 uurs beschikbaarheidsfunctie. Deze beschikbaarheidsfunctie moet gefinancierd worden”, stellen de partijen. Een laatste voorwaarde is dat de bekostiging samenwerking niet in de weg staat.

Experiment verlengd

Afgelopen juni maakt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend dat het experiment integrale geboortezorg met een jaar is verlengd.  De huidige bekostiging heeft financiële drempels die die samenwerking belemmert en dus ook de kwaliteit belemmert. Daarom werkt de NZa samen met partijen aan een passende bekostiging voor integrale geboortezorg.

Door het experiment te verlengen kunnen integrale geboortezorg-organisaties ook in 2022 integrale geboortezorg leveren en declareren. Dat is belangrijk voor de continuïteit van organisaties die nu al samenwerken in een integrale geboortezorg-organisatie en doet ook recht aan de grote inspanning die door alle betrokken professionals geleverd wordt, aldus de NZa.

Door: Nationale Zorggids