PIT kinderopvang 22 gecertificeerde babyspecialisten rijker

PIT kinderopvang & onderwijs is 22 gecertificeerde babyspecialisten rijker. Dit zijn pedagogisch medewerkers die werken met 0- tot 1-jarigen en hiervoor nog eens extra zijn geschoold. Gedrag, huilen, autonomie, structuur van een groep, interactie tussen de kinderen, het belang van praten, zeggen wat je doet en benoemen wat je ziet, maar ook babymassage, aankleden en het ritme van slapen en voeden: het kwam allemaal aan bod tijdens de acht trainingssessies ‘Werken met baby’s’. Dat meldt PIT kinderopvang & onderwijs.

“De Wet innovatie kwaliteit kinderopvang die grotendeels op 1 januari 2018 is ingegaan stelde nieuwe eisen aan de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Een van die eisen was dat met ingang van 1 januari 2023 pedagogisch medewerkers die met baby’s werken hiervoor specifiek moeten zijn getraind. In 2019 hebben we onze opleidingsbehoefte op dit vlak in kaart gebracht. We prijzen ons gelukkig dat we zowel een groot aantal zeer ervaren babyleidsters als door de groei van PIT veel jonge collega’s hebben. Voor hen allemaal moest het een zinvolle training zijn die ook de mogelijkheid bood van elkaar te leren. Bij die uitgangspunten hebben we een opleider gezocht die voor ons een geweldig programma op maat heeft gemaakt”, aldus Monique van Geldorp, manager kinderopvang bij PIT.

Ontwikkeling jonge kind

In maart 2020 was de eerste trainingsdag en direct daarna gooide corona roet in het eten. “Uiteindelijk moesten we besluiten de trainingen online voort te zetten. We hadden een leuke opleider van Edux die veel energie en tijd heeft gestoken in het omzetten van haar training naar een digitale variant. Ook daarbij heeft ze ervoor gezorgd dat onze pedagogisch medewerkers zowel de breedte als de diepte in zijn gegaan qua kennis en kunde.” Ondertussen heeft de overheid besloten de extra scholingseis voor babyleidsters uit te stellen tot 1 januari 2025. “Wij gaan daar niet op wachten. Hoe meer collega’s de training ‘Werken met baby’s’ hebben gevolgd, hoe beter. De materie is boeiend voor alle PIT’ers die iedere dag bezig zijn met de ontwikkeling van het jonge kind. Dat de deelnemers aan de training op de verschillende kindcentra van PIT werken geeft een extra dimensie aan de scholing, zoals we bijvoorbeeld ook hadden bij de training babygebaren die onze pedagogisch medewerkers van 0- tot 4-jarigen begin 2020 hebben gevolgd. Ook dat was erg leuk om met elkaar te doen. Maar nog belangrijker, de kinderen plukken er de vruchten van”, besluit Van Geldorp.

Door: Nationale Zorggids