Opleiding Kinderverpleegkundige ExpertCare Academy nu hbo-erkend

De vervolgopleiding Kinderverpleegkundige van ExpertCare Academy is CZO-erkend en ingeschaald op niveau NLQF-6. De V&VN heeft daarnaast besloten dat de opleiding voldoet aan normkader 2, gelijk aan een bachelor- of masteropleiding. Met het behalen van het diploma ben je nu kinderverpleegkundige met een diploma op hbo-niveau en mag je dus nu ook zelfstandig indiceren. Dat meldt ExpertCare Academy. 

Kindzorg vindt steeds meer buiten het ziekenhuis plaats, thuis of op school. Zo kan een ziek kind ook participeren in de maatschappij, ondanks de ziekte. Deze verplaatsing vraagt wel andere kennis van kinderverpleegkundigen in de wijk. ExpertCare Academy schreef daarom een kinderverpleegkundige opleiding op hbo-niveau zowel gericht op extramurale als intramurale zorg. 

Hoewel de opleiding in 2018 al door het NLQF ingeschaald was op niveau 6 en de opleiding in 2020 CZO-erkend werd, was de opleiding door de V&VN nog niet erkend als hbo kinderverpleegkundige opleiding met hbo-competenties. Dit is nu wel het geval.

Van niveau 4 naar 6

Dit geeft een grote groep verpleegkundigen de kans zich als kinderverpleegkundige te scholen op hbo-niveau. Met niveau 4 kun je na het volgen van een transitie module van 3 maanden, starten aan deze opleiding op niveau 6. Na 1,5 jaar ben je dan gediplomeerd hbo-kinderverpleegkundige en kun je zowel in het ziekenhuis als daarbuiten aan de slag.  

Door: Nationale Zorggids