Geld voor onderzoek naar nauwkeurige dosering chemotherapie bij baby

Het Prinses Máxima Centrum onderzoekt momenteel een methode om baby’s met leukemie beter te kunnen behandelen. Het gaat om de methode waarbij baby’s een nauwkeurige dosering van chemotherapie krijgen. ZonMw stelt voor de uitvoering van dit onderzoek 560.000 euro beschikbaar. Dit meldt het Prinses Máxima Centrum. 

Zo’n 3 tot 4 kinderen onder de 12 maanden krijgen in Nederland acute lymfatische leukemie (ALL). Zij krijgen hiervoor chemotherapie, maar de kanker komt vaak al tijdens de behandeling terug. De kans op genezing is bij deze jonge kinderen heel klein. Daarom is het Prinses Máxima Centrum op zoek gegaan naar een nieuwe behandelmogelijkheid.

Snelle ontwikkeling baby

Oudere kinderen reageren meestal wel goed op chemotherapie. De snelle ontwikkeling bij baby’s zorgt ervoor dat de afbraak en uitscheiding van medicijnen anders werkt bij hen dan bij oudere kinderen en volwassenen. Wat de optimale dosering is van verschillende soorten chemo voor baby’s, is niet bekend. Daar moet het onderzoek met financiering van ZonMw verandering brengen.

Hoeveelheid chemo in bloed

“De financiering van ZonMw maakt het mogelijk om de hoeveelheid geneesmiddel in het bloed te meten en na te gaan of die hoeveelheid verandert tijdens de groei van het kind”, legt onderzoeker Meta Diekstra uit. Daarna kunnen zij en haar team per soort chemo berekenen wat de optimale dosering is, in elke fase van de ontwikkeling van de baby. Naar verwachting kan chemotherapie dankzij dit onderzoek nauwkeuriger worden gedoseerd, wat de kans op een succesvolle behandeling van baby’s vergroot.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky