Normal_loving-male-same-sex-couple-cuddling-baby-daughter-2022-02-08-22-39-27-utc-min__1_

Het adopteren van een kind uit de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika blijft mogelijk. De samenwerking met deze landen wordt intensiever wat ten goede komt aan de te voeren procedures. Een besluit over de samenwerkingsrelatie met Bulgarije en Portugal wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023 nadat nader onderzoek is gedaan door de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden. De adoptierelatie met de Verenigde Staten, China, Slowakije, Tsjechië, Peru, Columbia, Burkina Faso en Haïti wordt afgebouwd. Dit meldt Rijksoverheid.

Aan de hand van een aantal criteria is een beoordeling gemaakt van de samenwerkingsrelatie met landen van herkomst. Op basis hiervan is deze keuze tot stand gekomen. Er is onder andere gekeken naar de noodzaak en de behoefte vanuit het land van herkomst voor interlandelijke adoptie, de wijze waarop gezocht wordt naar opvang in eigen land en de veiligheidssituatie. Het feit dat een adoptierelatie wordt afgebouwd betekent niet dat er misstanden zijn ontdekt of worden vermoed. Het uitgangspunt is dat de procedures voor die aspirant-adoptiefouders waarvan het dossier reeds in het land van herkomst is ingediend, vervolgd kunnen worden. Hierover zal de Centrale autoriteit in overleg treden met deze landen.

Informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten

“In de afgelopen periode zijn er belangrijke stappen gezet op het gebied van interlandelijke adoptie. Nu duidelijk is uit welke landen interlandelijke adoptie mogelijk blijft en welke niet, volgen informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten en worden gezinsonderzoeken hervat. Hiermee komt voor de betrokkenen een einde aan een onzekere tijd”, aldus minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming.

Door: Nationale Zorggids