Normal_hands-of-mother-and-her-newborn-daughter-woman-is-2022-11-10-10-53-24-utc-min__1_

Tilburg University onderzoekt wat werkt voor baby’s die opgroeien in armoede. De nieuwe aanpak Cuddle & Care staat hierin centraal. Ouders krijgen onder meer een gratis draagdoek dat moet leiden tot meer rust bij henzelf en hun baby. Dit meldt Vakblad Vroeg. 

Ongeveer één op de tien baby’s en peuters in Nederland groeit op in armoede. Zij hebben minder goede kansen op gezond opgroeien dan kinderen die niet in armoede opgroeien, op lichamelijk en geestelijk vlak. Ouders van deze kinderen zijn vaak moeilijk te bereiken. Het project Cuddle & Care moet daar verandering in brengen. Tilburg University onderzoekt hierbinnen hoe ouders het beste bereikt kunnen worden voor deelname aan dit project, het effect van dit project op de ouder-kindrelatie en welke onderdelen van het project het meest waardevol zijn.

Gratis draagdoek

Cuddle & Care biedt naast  financiële ondersteuning ook ondersteuning van de ouder-kindrelatie. Ouders kunnen naar een lokaal ouder-kindcafé komen en krijgen daar een gratis draagdoek. Er worden ouder-babygroepen georganiseerd, waar ouders samenkomen en meer intimiteit met hun baby leren ervaren door het dragen van hun kindje. De uitkomsten zijn tot nu toe positief: ouders en kinderen ervaren meer rust door het dragen. Deelname blijkt ook het geven van borstvoeding te stimuleren en het financieel overzicht te verbeteren.

Organisaties die Cuddle & Care willen invoeren kunnen contact opnemen met Rachel Verweij van Tilburg University via r.verweij_1@tilburguniversity.edu.

Door: Nationale Zorggids