Normal_female-hand-holding-a-pregnancy-test-2022-09-16-09-25-53-utc-min__1_

Vier van de zestien abortusklinieken in Nederland vrezen voor de financiële gevolgen van het laten voorschrijven van de abortuspil door huisartsen. Ze denken de inkomsten die daar nu uitkomen niet te kunnen missen en dit kan het voortbestaan van de abortusklinieken in gevaar brengen. Dit meldt Trouw. 

Abortuskliniek Stimezo in Groningen behandelt niet alleen onbedoeld of ongewenst zwangere vrouwen in Groningen, maar ook vrouwen in Drenthe, Friesland en de Waddeneilanden. Gaat deze kliniek failliet, dan is dat een groot probleem voor de bereikbaarheid van abortuszorg in Noord-Nederland. Meer dan de helft van de abortusbehandelingen van Stimezo bestaat uit de abortuspil. Daar krijgt de kliniek ongeveer 450 euro voor. De instrumentele behandeling kost ongeveer 500 euro. Dit betekent dus dat een groot deel van de inkomsten van de kliniek wegvallen als de abortuspil onderdeel van het dienstenpakket van de huisarts wordt. Vrouwen moeten dan verder reizen om de instrumentele behandeling te kunnen ondergaan.

Subsidie per behandeling

Ondanks de huisvestingssubsidie die alle abortusklinieken krijgen, bestaat een groot deel van hun inkomsten uit een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid per behandeling. Door het wegvallen van een deel van die inkomsten, verwachten de klinieken in Groningen, Zwolle, Enschede en Amsterdam financiële problemen. Vooral in Amsterdam, Groningen en Zwolle maken ze relatief vaak gebruik van de abortuspil. De kwetsbaarheid van de kliniek in Enschede ligt net iets anders: de kliniek is van de kleinste klinieken in Nederland en voert ongeveer zeshonderd behandelingen per jaar uit.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky