Commissiedebat over hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Kamerleden van de commissie voor Financiën debatteerden donderdag 8 december over de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Staatssecretaris van Toeslagen en Douane Aukje de Vries kwam hiervoor naar de Kamer. Dat meldt de Tweede Kamer.  

In de afgelopen jaren zijn er problemen ontstaan rond de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag. Veel ouders zijn ten onrechte beschuldigd van fraude, waardoor kinderopvangtoeslag werd stopgezet en teruggevorderd. De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft onderzoek gedaan naar de uit de hand gelopen fraudeaanpak en de overheidsorganisaties die hierbij betrokken zijn. Op 17 december 2020 presenteerde de commissie haar eindverslag Ongekend onrecht.

Gedupeerde ouders

Naar aanleiding van dit eindverslag trad het kabinet Rutte-III op 15 januari 2021 af. In de kabinetsbrief die premier Rutte schreef, maakt hij excuses aan alle gedupeerde ouders en hun kinderen. Daarnaast kwam hij met een reeks voorstellen om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen en de gedupeerden tegemoet te komen.

Twaalfde voortgangsrapportage

Op de agenda van het debat staat onder meer de twaalfde voortgangsrapportage van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De commissieleden kregen op dinsdag 6 december een technische briefing van ambtenaren van het ministerie van Financiën over de stand van zaken van het herstel voor gedupeerde ouders en kinderen.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Tweede Kamer