Psychosociale zorg na abortus bij Hecht GGD Hollands Midden

Speciaal opgeleide verpleegkundigen bij Hecht GGD Hollands Midden bieden vrouwen in de regio sinds 1 juli 2023 psychosociale zorg na een abortus. Zij helpen vrouwen bij het verwerken van deze ingrijpende gebeurtenis. Hecht doet dat op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, omdat Fiom na 1 januari 2024 stopt met deze vorm van zorg. Dit meldt GGD Hollands Midden. 

Vrouwen vanaf 16 jaar en ouder die hulp nodig hebben met de verwerking van een abortus, kunnen hiervoor bij Hecht GGD Hollands Midden terecht. Zij moeten hier zelf een afspraak voor maken. Dit kan eventueel mét partner erbij en een gesprek is kosteloos.

Doorverwijzing

Door psychosociale hulp te bieden, nemen psychische en sociale problemen af en kan het op de lange termijn voorkomen dat de psychosociale klachten blijven en verergeren. De GGD zorgt ervoor dat de vrouw (en eventuele partner) een doorverwijzing naar een andere zorgverlener krijgt als dat nodig blijkt.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky