Normal_ivf__vruchtbaarheidsbehandeling__fertiliteit

Gynaecologen in Nederland doen de oproep aan Deense spermabanken om het aantal nakomelingen per spermadonor wereldwijd te limiteren. Momenteel is geen internationale wetgeving omtrent donatie en verschilt het per land hoeveel nakomelingen een donor mag hebben. Terwijl in Nederland het limiet van één donor op maximaal twaalf vrouwen staat, kan dit bij Deense spermabanken oplopen tot honderden kinderen. Dit meldt Fiom.

De Deense commerciële spermabanken melden dat zij per land de regels volgen voor het daar afgesproken maximumaantal nakomelingen per donor. Echter kan het sperma nog wel in andere landen gebruikt worden. Daarbij zegt de European Spermbank (ESB) dat zij maximaal 75 gezinnen helpen met één donor. Spermabank Cryos heeft daarentegen geen maximum aantal donaties en is het daar afhankelijk van vele factoren van hoe vaak sperma wordt ingezet.

Limiteren

De werkgroep Gameetdonatie van de beroepsvereniging van gynaecologen (NVOG) wil dat het aantal donaties wereldwijd wordt gelimiteerd. Ook willen zij dat het mogelijk wordt voor wensouders en donoren om te zien hoeveel kinderen een bepaalde donor al heeft. Zo hebben nakomelingen een kleinere kans op vervelende situaties. In Nederland worden tien van de dertien vrouwen geïnsemineerd met buitenlands donorzaad. Dit komt vooral door de lange wachtlijsten voor een Nederlandse zaaddonor.

Herziening

Afgelopen mei heeft de Tweede Kamer besloten om de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting te herzien. Hierbij wordt het mogelijk om bij een behandeling in Nederlandse kliniek toe te zien op het maximumaantal verwekkingen per donor. Echter vallen verwekkingen in de privésfeer of met internationaal zaad in het buitenland buiten deze wet.
 
Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch