Betaald ouderschapsverlof voor 124.000 ouders in eerste jaar van regeling

In het eerste jaar van het nieuwe betaald ouderschapsverlof, hebben 124.000 ouders dit aangevraagd. De nieuwe regeling die op 2 augustus 2022 van start ging, houdt in dat zij na hun zes weken geboorteverlof ook nog eens recht hebben op negen weken extra verlof met behoud van 70 procent van het salaris. Met de verlengde verlofmogelijkheden moet er meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen ontstaan. Dit melden Algemeen Dagblad en NU.nl. 

De nieuwe verlofregeling moet vooral interessant zijn voor partners, maar ook voor mensen met lagere inkomens om langer thuis te blijven bij hun pasgeboren baby. Ouders hebben zo samen de kans om aan hun nieuwe leven te wennen. Daarbij vindt het kabinet het belangrijk om met deze regeling meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen te krijgen. Op de lange termijn moet het ervoor zorgen dat vrouwen vaker een betaalde baan krijgen.

Minder aanvragen dan verwacht

Volgens het UWV ligt het aantal aanvragen voor de nieuwe verlofregeling 15 procent lager dan voorspeld. Wel ligt de hoogte van de totale uitkering op het vooraf ingeschatte niveau. Dit wijst er mogelijk op dat ouders met een goed inkomen gebruikmaken van de regeling. Immers is het voor hen makkelijk om de 30 procent van hun inkomen te missen dan nieuwe ouders met een lager inkomen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky