Normal_childcare-concept-loving-african-american-father-2022-12-16-08-05-05-utc

Het recente onderzoek van de Universiteit van Barcelona werpt een nieuw licht op de impact van vaderschapsverlof. Blijkbaar zorgen deze paar weken verlof ervoor dat jonge kinderen traditionele rolpatronen loslaten. Dat bevordert gelijkheid thuis en op de werkvloer. Dit meldt Top of Minds.

In 2020 werd het vaderschapsverlof in Nederland uitgebreid. Toch worden lang niet alle kersverse vaders aangemoedigd om hier gebruik van te maken. Daar ligt nog een kans.
 
Als baas krijg je niet zelden horen dat je te weinig waardering geeft. Met het vaderschapsverlof krijg je de mogelijkheid in je schoot geworpen een moreel cadeautje te geven. Maar dan moet je niet gaan wachten tot de werknemer erom vraagt, maar het initiatief nemen om je werknemers aan te moedigen gebruik te maken van het verlof.

Effecten

Er zijn drie belangrijke effecten voor werkgevers:
 
Ten eerste zorgt het verlof ervoor dat vaders gelukkiger zijn. Werkgevers die hun werknemers aanmoedigen om het verlof te gebruiken, zien daardoor direct dat de betrokkenheid op de werkvloer toeneemt. Dat heeft ook een positieve impact op de loyaliteit.
 
Ten tweede bevordert het innovatie en procesoptimalisatie wanneer werknemers hun taken voor een iets langere periode overdragen aan collega’s. Zelfs in vakgebieden die sterk relatiegedreven zijn. Want het geeft vaak een positieve impuls aan de relatie wanneer klanten, kandidaten of partners kennismaken met een ander gezicht binnen de organisatie.
 
Ten derde vertaalt een gelijkwaardige verdeling aan het thuisfront zich al snel naar een betere balans op de werkvloer. En gelijkheid op de werkvloer is goed voor de performance van medewerkers én de werving van nieuw talent. Een positief vliegwiel-effect dus.
 
Door: Nationale Zorggids