Vooral in de wintermaanden lopen kinderen het risico op het RS-virus, het meest voorkomende verkoudheidsvirus onder kinderen. Meestal lopen kinderen alleen verkoudheidsklachten op, maar soms leidt RSV tot ernstige ziekte en een ziekenhuisopname. Door anti

Alle kinderen zouden op korte termijn gevaccineerd moeten worden tegen het RS-virus, adviseert de Gezondheidsraad. Vaccinatie van zwangere vrouwen is ook mogelijk, maar de voorkeur gaat uit naar het toedienen van antistoffen aan kinderen. Via het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen worden meer kinderen tegen het RS-virus. Dit meldt de Gezondheidsraad. 

Vooral in de wintermaanden lopen kinderen het risico op het RS-virus, het meest voorkomende verkoudheidsvirus onder kinderen. Meestal lopen kinderen alleen verkoudheidsklachten op, maar soms leidt RSV tot ernstige ziekte en een ziekenhuisopname. Door antistoffen toe te dienen via een vaccinatie, kunnen ze tegen ernstige ziekte worden beschermd. Medische risicogroepen krijgen de vaccinatie al en onlangs zijn voor niet-risicogroepen twee nieuwe vaccins geregistreerd. Nirsevimab is voor het inenten van kinderen en het andere middel is een maternale vaccinatie. Beide vaccins bieden goede bescherming en behalen gezondheidswinst die opweegt tegen mogelijk bijwerkingen.

Nirsevimab in Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen

De Gezondheidsraad adviseert vaccinatie van kinderen omdat maternale vaccinatie slechtere bescherming biedt tegen kinderen die buiten het RSV-seizoen geboren worden. Ook biedt maternale vaccinatie niet genoeg bescherming bij vroeggeboorte, omdat baby’s dan nog onvoldoende antistoffen hebben kunnen opnemen. Het middel nirsevimab zou daarom moeten worden opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Zo kunnen baby's die vlak voor of tijdens het RSV-seizoen worden geboren vlak na de geboorte een prik kunnen krijgen en krijgen kinderen die na het RSV-seizoen ter wereld hun eerste inenting vlak voor hun eerste seizoen waarin het RS-virus rondwaart.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky