Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Normal_1248

Europa, Rijk, Provincie investeren in hooggevoelige analyseapparatuur in de gezondheidszorg


Radboud Universiteit Nijmegen, UMC St. Radboud, Universiteit Twente en drie samenwerkende bedrijven ontvangen € 4.752.891 Europese- , € 2.000.000 financieringsondersteuning van het Rijk en € 1.500.000 van de provincie Gelderland.Radboud Universiteit, het UMC St. Radboud en Universiteit Twente ontwikkelen in een samenwerkingsverband met drie and...

Normal_1247

"Langdurig ziekteverzuim zorg stijgt"


AMSTERDAM (ANP) - Het langdurig ziekteverzuim in de zorg lijkt weer te stijgen. Dat constateert het onderzoeksbureau Vernet Verzuimnetwerk BV bij de presentatie van de jaarcijfers over 2010. Het kortdurende ziekteverzuim is over 2010 wel gedaald.Volgens directeur Sjaak van der Linden zijn er signalen dat zorgpersoneel zich steeds meer ingeklemd ...

Normal_1245

Cardiologie opent Eerste Hart Hulp


Jaarlijks komen ongeveer drieduizend patiënten met hartklachten naar het UMC St Radboud. Voortaan komen zij niet meer binnen bij de Spoedeisende Hulp (SEH), maar vanaf 1 februari gaan de patiënten rechtstreeks naar de afdeling Hartbewaking van Cardiologie: begane grond A-gebouw, route 611. Hier is een aparte afdeling Eerste Hart Hulp ingericht.D...

Normal_1244

CIZ Indicatiewijzer 4.0 alleen digitaal


Vanaf week 5 vindt u op de CIZ website de nieuwe CIZ Indicatiewijzer, versie 4.0. Deze versie verschijnt alleen digitaal. In april komt de CIZ Indicatiewijzer 4.1 uit. In die versie zijn dan onder meer wijzigingen opgenomen over de geldigheidsduur van indicatiebesluiten.Heeft u al een bestelling bij het CIZ gedaan voor versie 4.0 van de CIZ Ind...

Normal_1243

EU-award voor programma veilige mobiliteit ouderen


Ouderenbond ANBO heeft gisteravond in Brussel de Excellence in Road Safety Award in ontvangst genomen van de Europese Commissie voor het  programma Blijf Veilig Mobiel. ANBO is met Blijf Veilig Mobiel aangemerkt als het meest succesvolle project in de categorie NGO's in 2010. De Europese Commissie wees in haar toelichting op de demografische ont...

Normal_1241

Fight cancer introduceert "het nieuwe collecteren"


Amsterdam - 4 februari aanstaande is het Wereld Kankerdag en staat alles in het teken van (de strijd tegen) kanker. Ieder jaar weer krijgen ongeveer  89.000 mensen de levensveranderende boodschap "je hebt kanker".Om zo breed mogelijk aandacht te trekken voor de enorme impact hiervan op een mensenleven, ontwikkelde Fight cancer een " One Minute M...

Normal_1240

Kaartenboek voor de Gezondheidszorg


Voor het eerst is objectief in kaart gebracht wie wat betaalt in de curatieve zorg.Deze zogenoemde "geldstromenkaart" is het eerste deel uit het "Kaartenboek voor de Gezondheidszorg" dat VvAA, ledenorganisatie en dienstverlener voor ruim 100.000 zorgprofessionals, het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Univer...

Normal_1238

Pensioen UMC van ABP naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn


Utrecht, Zeist, Heerlen - Werknemers- en werkgeversorganisaties van de universitair medische centra (UMC’s) hebben met de pensioenfondsen ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn een principeakkoord bereikt over deovergang van de pensioenvoorziening naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn per 1 januari 2012. Tot nu toe zijn de pensioenen van de circa 65....

Normal_1236

Prijzen B-segment gedaald, volume ziekenhuiszorg gestegen


De prijzen in het B-segment van de ziekenhuiszorg zijn in 2010 reëel, gecorrigeerd voor inflatie, met 3% gedaald. In 2009 is het B-segment uitgebreid tot ongeveer 31% van de totale ziekenhuiszorg. Tegelijk blijft de omzet van de zorg in de ziekenhuizen stijgen: zowel in 2008 als in 2009 met 7%, constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in ...

Normal_1234

Bevel tot sluiting voor vijf tandartspraktijken in Noord-Holland


De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vandaag aan vijf tandartspraktijken in Noord-Holland het bevel gegeven de praktijk te sluiten. Met onmiddellijke ingang mogen er geen patiënten meer behandeld worden. Tijdens onaangekondigde bezoeken constateerde de inspectie grote tekortkomingen die ernstig gevaar opleveren voor de patiëntveiligh...

Normal_1233

Kamer kiest voor regie van patiënten in eigen EPD


De NPCF is zeer verheugd dat de Tweede Kamer zojuist positief gestemd heeft over de moties die ingaan op het vergroten van de rechten van patiënten in de digitale zorgwereld. Patiënten krijgen zo meer mogelijkheden om die rechten ook uit te oefenen. De aangenomen moties betekenen een grote stap vooruit in de ontwikkeling van het Elektronisch Pat...

Normal_1232

"Zorg goedkoper met vrije prijzen"


AMSTERDAM (Novum) - De introductie van vrije prijzen in ziekenhuizen heeft de afgelopen jaren niet tot de gevreesde kostenexplosie geleid. In het vrije deel van de markt zijn de prijzen vorig jaar zelfs met drie procent gedaald. Dat blijkt uit een rapport dat de Nederlandse Zorgautoriteit woensdag uitbrengt, schrijft het Financieel Dagblad.Bij p...

Normal_1231

Gedwongen huwelijk leidt vaker tot jaloezie


GRONINGEN (ANP) - Gedwongen huwelijken leiden vaker tot jaloezie dan huwelijken die uit liefde zijn gesloten.  Als ouders meer invloed hebben op de partnerkeuze van hun kinderen, zullen die kinderen hun partner meer 'bewaken'.Mensen die uit liefde voor elkaar hebben gekozen, zijn minder snel bang dat hun partner ontrouw is.'Partnerbewaking'Dat b...

Normal_1230

Miljoenensubsidie voor 32 topwetenschappers


DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft dinsdag 32 wetenschappers een zogeheten Vici-subsidie toegekend.  Deze geleerden krijgen ieder 1,5 miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen. De Vici-subsidies gaan dit jaar onder meer naar onderzoek over de psychologische kant van succesvol afva...

Normal_1228

Tbs-er na ontslag uit kliniek altijd gevolgd


DEN HAAG (ANP) - Alle tbs'ers die na hun behandeling terugkeren in de maatschappij, worden voortaan minimaal een jaar lang in de gaten gehouden. De reclassering en de forensisch psychiatrische kliniek kunnen zo kijken of de betrokkene zich aan de voorwaarden houdt die zijn opgelegd bij de terugkeer in de maatschappij. Staatssecretaris Fred Teeve...

Normal_1226

Revalidatiecentra slepen VWS voor rechter


DEN HAAG (ANP) - De koepelorganisatie Revalidatie Nederland eist dat het ministerie van Volksgezondheid de Nederlandse revalidatiecentra uitzondert van het betalen van extra heffingen. De organisatie heeft hiertoe een kort geding aangespannen tegen het ministerie. Het dient maandag 14 februari bij de rechtbank in Den Haag. Minister Edith Schippe...

NZG Blog

Wake up call of grote onzin?

Normal_marja_foto

Het schijnt dat ik wakker moet worden. Ik weet het, ben heel naïef... dat hoor ik vaker maar nu ben ik niet de enige die wakker schijnt te moeten worden... er zijn er meerdere die mij en alle anderen in mijn tijdlijn willen wekken. Heel lief maar oh neem mij niet mijn eigen Meryl Streep af en Tom, 'mijn' Tom Hanks en oh 'mijn' Oprah! Mensen waar...

NZG Interview

Grote vraag naar griepprik en veel uitval: hoe houden huisartsen de zorg draaiende?

Normal_vaccin_prik


Het griepseizoen komt er weer aan. De vraag naar griepprikken is groot: niemand wil griep bovenop corona krijgen. Welke voorzorgsmaatregelen nemen huisartsenpraktijken om v...

NZG Topvacatures