Normal_comp

Als ouderen voordelen zien of al bekend zijn met e-health, zullen zij er eerder gebruik van maken. Ouderen staan over het algemeen welwillend tegenover e-health, want slechts een kwart van hen denkt dat het problemen zal opleveren, omdat ze nog nooit gebruik hebben gemaakt van internet of geloven dat e-health te moeilijk voor hen is. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlanders instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel), zo meldt deze organisatie. 

Voor het onderzoek vulden ruim duizend ouderen tussen de 57 en 77 jaar een vragenlijst in. De online toepassing zal waarschijnlijk eerder geaccepteerd worden als ouderen ermee kunnen oefenen en goede informatie krijgen over de voordelen. “Je moet de ouderen eigenlijk verleiden, laten zien hoe het werkt en ze een tijdje de gelegenheid geven het uit te proberen”, zegt onderzoekster Anke de Veer. “Dan merken ze hoe gemakkelijk het te gebruiken is en dat ze er echt wat mee opschieten. Vooral mensen met een lagere opleiding en mensen zonder ervaring met internet zouden speciale aandacht moeten krijgen.”

In de toekomst zullen ouderen steeds vaker de vraag krijgen of zij gebruik willen maken van diensten via het internet. Denk bijvoorbeeld aan contact met een zorgverlener via een beeldverbinding op het internet. De Veer: “De meerderheid van degenen die straks wellicht te maken krijgen met e-health toepassingen verwacht dat deze makkelijk te gebruiken zijn. Zij verwachten ook dat contact met zorgverleners makkelijker wordt en dat ze met e-health mogelijk langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Waar vooral twijfels over zijn is of contact via het internet prettig is en of de toepassingen goed werken.” 

© Nationale Zorggids