Normal_boos_oma_ouderen_bejaarden

Wetenschappers hebben een medicijn ontwikkeld dat het beloop van de ziekte van Alzheimer lijkt te beïnvloeden. Alle bestaande medicijnen voor Alzheimer behandelen de symptomen, maar houden de progressie van de ziekte niet tegen. Het middel solanezumab doet dit wel. Dit meldt Gezondheidsnet, naar aanleiding van een presentatie op de Alzheimer's Association International Conference in Washington.

Een doorbraak, noemt Eric Karran, onderzoeksdirecteur van Alzheimer's Research UK het. Solanezumab is namelijk het eerste medicijn dat het tempo waarin de ziekte de hersenen beschadigt vertraagt. Uit onderzoek blijkt het middel namelijk een positief effect te hebben op het geheugen van patiënten met milde Alzheimer. Het gaat hierbij echter wel om een nauwelijks waarneembaar effect en er vindt geen genezing plaats, maar, zo stelt Karran, de mogelijkheden van deze ontdekking lijken groot. 
 
Het medicijn is getest op een groep van 1300 patiënten met milde dementie. Zij kregen het middel voor een periode van 1,5 jaar. Na deze periode bleek dat hun cognitie en geheugen er 30 procent minder op achteruit was gegaan dan een placebo-slikkende controlegroep. De patiënten en familie merkten hier niets of bijna niets van. In eerste instantie dacht de fabrikant Eli Lilly dan ook dat het geneesmiddel niet het gewenste effect had. Na uitgebreidere analyse van de gegevens bleek dus dat solanezumab niet alleen de symptomen behandelden, net als andere medicijnen, maar het ziekteproces remde. 
 
Een vervolgstudie heeft plaatsgevonden, waarbij weer 1300 patiënten 2 jaar lang het middel slikte. Er bleef verschil staan in de cognitieve- en geheugencapaciteiten van deze groep in vergelijking met de eerdere groep die het medicijn had geslikt. Hieruit valt te concluderen dat niet alleen de symptomen bestreden worden, maar dat het ziektebeloop beïnvloed wordt. Momenteel wordt er onderzocht of het medicijn effectiever is, als patiënten het krijgen in de beginfase van de ziekte. Bij mensen met vergevorderde dementie werkt het niet. 
Solanezumab is een antilichaam dat de bouwstenen van plaques demonteert. Volgens de wetenschappers ondersteunen de resultaten dan ook het idee dat plaques de mentale achteruitgang veroorzaken. 
 
© Nationale Zorggids