Normal_rss_entry-315270

Dat het kabinet de AOW loskoppelt van het minimumloon betekent niet dat ouderen niet meer worden gecompenseerd voor stijgende prijzen, zegt minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen). Bij de voorjaarsnota eind mei wordt opnieuw gekeken naar de koopkrachtplaatjes voor alle groepen, belooft zij.

De coalitiepartijen willen de komende jaren het minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent verhogen. Die ingreep moet er onder meer toe leiden dat mensen met laagbetaald werk makkelijker rond kunnen komen en minder afhankelijk worden van toeslagen en andere regelingen.

Te grote belasting

De partijen hebben ervoor gekozen de AOW, die doorgaans is gekoppeld aan het minimumloon, in dit geval niet mee te laten stijgen. Zij willen zo voorkomen dat de maatregel een te grote belasting gaat vormen voor de schatkist. Maar het is volgens Schouten zeker de bedoeling dat "reguliere stijgingen" in de toekomst wel "gewoon worden meegenomen".

Door: ANP