Per Saldo blij dat gewaarborgde hulp bij pgb wordt afgeschaft

Per Saldo is blij dat de gewaarborgde hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) wordt afgeschaft. Dit gebeurt per 1 juli 2024. Gewaarborgde hulp voor budgethouders die zelf hun pgb niet kunnen beheren, zorgde voor veel onduidelijkheden. Dit meldt Per Saldo. 

Het nieuwe uitgangspunt is dat meerderjarigen in principe bevoegd en bekwaam zijn om zelf hun pgb te beheren. Wie wilsbekwaam is, kan zelf een ander machtigen om namens hem of haar te handelen. Voor minderjarigen zijn er voogden en ouders. Mocht er sprake zijn van mogelijk wilsonbekwaamheid, dan stelt een rechter dat vast en kan een mentor, bewindvoerder of curator worden aangesteld. Mensen die op dit moment niet zelfstandig met een pgb kunnen werken, moeten door een zorgkantoor vastgesteld krijgen of er een wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde is.

Overgangstermijn van 4 jaar

Wie nu nog gebruikmaakt van een gewaarborgde hulp, heeft nog wel even de tijd om hier afscheid van te nemen. Er geldt een overgangstermijn van 4 jaar, waarbij ze deze hulp kunnen beëindigen en kunnen overstappen naar een wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde. Of ze kunnen natuurlijk aangeven zelf het pgb te willen beheren, mits zij hiertoe in staat zijn.

Wettelijk vertegenwoordigers of gevolmachtigden mogen niet ook zorgverlener zijn. Familieleden die deze taken combineren, mogen wel de vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de pgb-houder zijn.

Verbeterpunten

Al met al is Per Saldo blij dat de gewaarborgde hulp wordt uitgezwaaid, maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat voor zorgkantoren nog niet voldoende inzichtelijk is gemaakt hoe zij kunnen bepalen of een budgethouder zelf zijn of haar pgb kan regelen. Ook is niet bekend aan welke eisen de gevolmachtigde of wettelijk vertegenwoordiger moet voldoen. Per Saldo wil dan ook dat hier voor uniforme regels komen, zodat alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn. Belangrijk is dat de budgethouder beschermd is en dat daarom de taken van vertegenwoordigers of gevolmachtigden in een format worden vastgelegd én ondertekend. Ook moeten de overheid en zorgkantoren budgethouders meteen na toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) informeren over het niet zelfstandig kunnen beheren van het budget en hun mogelijkheid om daarvoor een gevolmachtigde of wettelijke vertegenwoordiger in te schakelen, waardoor zij in aanmerking komen voor een pgb.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky