Normal_budget_geld_bezuinigingen35__1_

Gemeenten in Gelderland hebben het financieel zwaar door de almaar toenemende zorgkosten. Van de 33 ondervraagde gemeenten heeft 88 procent dit jaar een tekortop het budget. Gezamenlijk staat dit bedrag op 83,7 miljoen euro. Met name de zorgpotjes in de gemeenten Arnhem en Nijmegen hebben het zwaar. Zij hebben een tekort van respectievelijk 18,5 miljoen en 9 miljoen euro. Dit meldt de Gelderlander. 

Het grootste tekort heeft de gemeente Rheden. Het budget is vastgesteld op 26,5 miljoen en heeft een tekort van 5,3 miljoen euro. Alle gemeenten zullen keuzes moeten maken, stelt Daan Russchen namens de gemeenten in de regio. Dit betekent dat ene gemeente zal kiezen voor een nieuw wegdek ergens in de gemeente of voor de zorg. Scholenonderhoud en onderhoud aan asfalt zijn eveneens noodzakelijke uitgaven.

Ondergrens financiële reserves

“Ik vraag me af of ze in Den Haag weten hoe nijpend de tekorten zijn. De meeste gemeenten konden vorig jaar de tekorten nog afdekken vanuit de algemene reserve. Dat kunnen ze twee jaar doen, maar dan zakken ze door de ondergrens van de financiële reserves die je als gemeente nodig hebt”, aldus Ruschen tegen de Gelderlander.

Hoewel de meeste tekorten door de jeugdzorg komen, stijgen ook de kosten binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die mensen gebruiken voor dagbesteding en huishoudelijke hulp. 

Door: Nationale Zorggids