Normal_jeugdzorg

Na een bestuurlijke fusie tussen de failliete Stichting Zeker Zorg en Manna, mag Manna de bankroete instelling overnemen. Dit hebben de curatoren van Zeker Zorg, die clienten naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan leidde via begeleid en beschermd wonen, besloten. Dit meldt Zeker Zorg. 

Eind oktober is het faillissement aangevraagd. Na het vertrek van de oprichters eerder dit jaar is er alles aan gedaan om de organisatie overeind te houden. De problemen die in voorgaande jaren ontstonden, bleken veel groter dan bekend was. Een faillissement was daarmee onafwendbaar. De curator besloot deze week dat Manna Zeker Zorg mag overnemen. Hierdoor is er voor alle bestaande cliënten gegarandeerd zorg. Ook neemt Manna een deel van het personeel over.

Manna is enthousiast over het zorgconcept voor kwetsbare mensen. “De zorgverlening van Zeker Zorg past binnen onze visie: persoonlijke aandacht en ondersteuning voor iedereen vanuit christelijke basis. Juist voor kwetsbare mensen in Twente willen wij zorg en ondersteuning bieden. Het buddysysteem waar Zeker Zorg mee werkt, gaat uit van naast de cliënt staan. We zijn blij dat door deze overname er een oplossing is voor de clienten.”

Door: Nationale Zorggids