Normal_rolstoel_handicap_beperking

De FNV is verheugd dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vorige week haar resolutie ‘een vitale lokale samenleving’ heeft aangepast. Daarmee komt de weg vrij voor een cao voor de meest kwetsbare werknemers in Nederland. De vakbond wil een cao voor werknemers met een arbeidsbeperking, die onder de Participatiewet werken in beschut werk of gedetacheerd zijn bij een andere werkgever. Hierover wil het met de VNG in gesprek. Dit meldt FNV. 

Op dit moment werken de meeste mensen met een arbeidsbeperking met minimale arbeidsvoorwaarden, niet meer dan de wet voorschrijft. De resolutie uit 2013 betekende een blokkade voor het maken van landelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid voor deze grote groep mensen. FNV is daarom blij dat de resolutie is aangepast, maar vindt wel dat VNG nu moet doorpakken, zodat er eindelijk werk wordt gemaakt van een landelijke cao.

Gelijk loon voor gelijk werk

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet regelt onder meer dat werknemers die worden uitgeleend aan een werkgever betaald moeten worden volgens de cao van die werkgever. Het is een verbetering van de wet zodat er wel gelijk loon voor gelijk werk wordt betaald.

Cao Participatiewet

“Toch is deze aanpassing niet altijd in het voordeel van werknemers met een arbeidsbeperking. Zij krijgen hierdoor namelijk te maken met sterk wisselende arbeidsvoorwaarden. Sociaal werkbedrijven en gemeenten maken zich hierover terecht zorgen wat dat betekent voor bijvoorbeeld de administratieve lasten. Dit probleem kan worden voorkomen als er specifiek voor deze werknemers een cao wordt afgesloten”, zegt FNV. Als het aan de vakbond ligt, gaat VNG hierover met haar in gesprek.

Door: Nationale Zorggids