Normal_down_beperking_handicap

Voor jongeren die van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) komen, zijn er in Nederland weinig mogelijkheden voor een vervolgopleiding die bij hen past. Hoewel een normale mbo-opleiding voor veel van hen een brug te ver of niet passend is, blijkt nu uit onderzoek dat deze groep zich na hun 18e levensjaar nog flink kan ontwikkelen. Dit meldt Volwaardig Leven. 

 

Het onderzoek is in 2020 uitgevoerd onder studenten en afgestudeerden van de opleiding van Parc Spelderholt. Een organisatie die jongeren met licht tot matige verstandelijke beperkingen een ontwikkeltraject biedt voor persoonlijke groei, met aandacht voor leren, werken en wonen. De studenten wonen ook op de campus van Parc Spelderholt. 

Groei in zelfstandigheid

De resultaten van het onderzoek laten zien dat studenten tijdens deze opleiding op verschillende leefgebieden, zoals wonen en sociale interactie, een stuk zelfstandiger zijn geworden. Die groei in zelfstandigheid blijkt ook waardevol te zijn voor ouders, broers en zussen en draagt bij aan de kwaliteit van leven van alle gezinsleden. Ook een aantal jaar nadat de jongeren hun opleiding hebben afgerond geven ze aan meer tevreden te zijn met hun leven. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Parc Spelderholt en tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid.

Talentontwikkeling

Het programma Volwaardig Leven van het ministerie van Volksgezondheid is blij met deze uitkomsten. Het betekent dat jongeren met een verstandelijke beperking gebaat kunnen zijn bij het volgen van een voor hen passende vervolgopleidingen na het VSO. In het project ‘Talentontwikkeling’ -dat onder dit programma valt - zijn voor 3 werkgebieden branche-erkende opleidingen ontwikkeld. Opleidingen in de groenvoorziening, logistiek en facilitaire dienstverlening gericht op mensen met een beperking die op de dagbesteding werken. 

Vanaf de zomer van 2021 stelt het ministerie een subsidieregeling open voor 500 mensen met een beperking die één van de branche-opleidingen willen gaan volgen. Meer informatie hierover volgt binnekort.

Door: Nationale Zorggids