Regeling gratis vervoer naar vaccinatielocaties vervalt

Nu er geen massale oproepen meer zijn voor vaccinatie tegen het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt, vervalt ook de regeling voor het vervoer naar de priklocaties. Vanaf 31 mei vergoedt Gemeente Schagen geen ritten meer naar de priklocaties. Er zijn wel inwoners die nog opgeroepen worden voor een boostervaccinatie. Hun vervoer regelen zij dan in principe zelf. Als inwoners (financieel) niet in staat zijn om vervoer te regelen naar één van de priklocaties voor de komende boostervaccinaties, kunnen zij gebruik maken van de reguliere Wmo vervoersindicatie. Dat meldt Gemeente Schagen.

De rijksoverheid begon in 2021 een landelijke vaccinatiecampagne. Iedereen kon op aangewezen priklocaties een coronavaccinatie halen. Dat moest snel en massaal, omdat er bescherming moest komen tegen het coronavirus. Vanwege die snelheid werden de vaccinaties door de GGD gedaan en bijna niet door de huisarts. Voor mensen die hun vervoer niet konden organiseren, gaf de rijksoverheid via de gemeente vergoeding. Gemeente Schagen regelde dat via vrijwilligers van Graag Gedaan en taxibedrijf Noord-West dat die inwoners naar de priklocaties werden vervoerd. Die inwoners hebben hier niets voor hoeven betalen, omdat de drempel tot het nemen van de vaccinatie in het belang van de publieke gezondheid zo laag mogelijk moest zijn.

Geen gratis vervoer meer

Dit jaar is het voorlopig anders. De rijksoverheid geeft geen geld meer voor vervoer naar een priklocatie. Er was alleen nog een boostervaccinatie-ronde voor inwoners boven de 60 jaar en inwoners met een kwetsbare gezondheid. Deze ronde eindigt eind mei en dan sluit ook priklocatie Middenmeer. Als in het najaar blijkt dat een nieuwe boostervaccinatie nodig is voor veel inwoners, komt helaas de rijksregeling voor vergoeding van het vervoer niet terug. De nadruk zal dan weer liggen bij zelfredzaamheid. Inwoners die niet mobiel zijn, kan de gemeente wel ondersteunen met een vervoersbudget van uit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Inwoners voor wie dit geldt, kunnen bij het gemeentelijk wijkteam aangeven dat zij aanspraak willen maken op dit budget. Dit kan telefonisch via het centrale nummer van de gemeente: (0224) 210 400.

Door: Nationale Zorggids