Twee subsidierondes open voor onderzoeken in de langdurige zorg

Zorgorganisaties kunnen voor twee subsidieoproepen een projectidee indienen voor onderzoeken in de langdurige zorg: ‘Anders werken, anders organiseren’ en ‘Kennisontwikkeling Passende zorg binnen de Wet langdurige zorg’. Dit meldt ZonMw.

Met de subsidieoproep ‘Anders werken, anders organiseren in de langdurige zorg voor kwetsbare personen’ bevordert ZonMw de kennisontwikkeling met betrekking tot andere manieren van werken en organiseren in de langdurige zorg en ondersteuning. Deze andere manieren van werken en organiseren hebben meerdere doelen. Ze beogen de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning te vergroten en streven naar verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Daarnaast zijn ze gericht op het bevorderen van anders werken om de houdbaarheid en toegankelijkheid van langdurige zorg te verbeteren.

Kennisontwikkeling Passende zorg binnen de Wet langdurige zorg

Met deze oproep bevordert ZonMw de kennisontwikkeling over de effectiviteit van zorginterventies die breed worden gebruikt in de langdurige zorg en de onderzoeksmethoden en uitkomstmaten die in de langdurige zorg bruikbaar zijn voor effectiviteits- en doelmatigheidsonderzoek. Er wordt een bijdrage geleverd aan kennisontwikkeling voor het eerste principe van Passende zorg; de aantoonbaar effectieve inzet van mensen, middelen en materialen.

Onderzoeksorganisaties of zorginstellingen

In beide subsidierondes kunnen voor 31 oktober 2023 14.00 uur voorstellingen ingediend worden door onderzoeksorganisaties en zorginstellingen. Er kan voor een bedrag van maximaal 500.000 euro per onderzoeksvoorstel, voor een looptijd van maximaal 4 jaar worden aangevraagd.

Door: Nationale Zorggids