Nieuwe richtlijnen in de langdurige zorg in de maak

Al eerder dit jaar is het programma RAILZ (Richtlijnen artsen in de langdurige zorg) van start gegaan. Dit plan richt zich op zowel de gehandicaptenzorg, als op de ouderenzorg. Gedurende vier jaar willen de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) en de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) zich verder ontwikkelen op het gebied van dertien disciplinaire richtlijnen en handreikingen in de langdurige zorg. Dit meldt Medisch Contact.

Snelle veranderingen reden voor RAILZ

Door de snelle veranderingen die plaatsvinden binnen de (langdurige) zorg, is het programma van groot belang. Zo neemt de zorgzwaarte toe en wordt de problematiek steeds ingewikkelder. Hierdoor is er onder artsen een toenemende behoefte aan vakkennis en actuele, wetenschappelijke onderzoeken.

Focus op richtlijnen

RAILZ zal zich het komende jaar met name focussen op het vaststellen van diverse medische richtlijnen. Zij zullen bestaande richtlijnen evalueren en nieuwe richtlijnen gaan ontwikkelen en in de praktijk brengen. Dit geeft artsen en zorgverleners duidelijke aanwijzingen over hoe zij de langdurige zorg van hun patiënt kunnen inrichten.

Door: Nationale Zorggids / Fleur Zomer