Rechten van mensen met beperking onder druk door ontoegankelijk ov

Door ontoegankelijk openbaar vervoer (ov) staan de rechten van mensen met een beperking onder druk. Ze moeten hier net als ieder ander mensen toegang tot hebben, maar krijgen dat lang niet altijd. Het College voor de Rechten van de Mens wil dat de overheid een integrale benadering opzet van toegang tot vervoer en mobiliteit van mensen met een beperking, dat aansluit op het VN-verdrag Handicap. Dit meldt het College voor de Rechten van de Mens. 

Veel mensen moeten iedere dag gebruiken maken van het ov, ook mensen met een beperking. Ze kunnen ermee naar werk, een theatervoorstelling, sportvereniging of naar het ziekenhuis. Kunnen reizen met het ov is een voorwaarde voor het uitoefenen van mensenrechten, zoals het recht op gezondheid, werk, vrijetijdsbesteding en een privéleven. Maar voor mensen met een beperking komt dat in het gedrang door overvolle stations, gebrek aan reisassistentie of ontbrekende geleidelijnen.

Geen betaalde baan of studieachterstand

Hoewel er in 2022 grootse afspraken zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer in 2040 toegankelijk is voor iedereen, ziet het College dat er nog veel te winnen is. Vooral op het gebied van combinatiereizen, waarbij iemand reist met bus en trein of met trein en doelgroepenvervoer. Soms gaat één deel van de reis wel goed en het andere deel niet. Dat geeft stress en stelt mensen met een beperking niet op gelijke voet met andere mensen. Zelfstandig reizen is volgens het College nog steeds een grote uitdaging voor mensen met een beperking. Ze lopen er zelfs studievertraging door op of moeten een andere school kiezen, omdat hun onderwijsinstelling van keuze niet bereikbaar is. Ze moeten betaalde banen afwijzen of solliciteren helemaal niet, omdat de beschikbare baan te ver van hun woonplaats afligt.

Een integrale benadering van toegang tot vervoer en mobiliteit van mensen met een beperking door de overheid, kan een stip op de horizon zijn voor mensen met een beperking. Hiervoor doet het College een aantal aanbevelingen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky