Voldoende geld beschikbaar voor vergoeden langdurige zorg 2022

Er is in 2022 voldoende geld beschikbaar voor het vergoeden van de langdurige zorg. Dit verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van een nieuwe prognose. Omdat de instroom van nieuwe cliënten met een psychiatrische stoornis in de langdurige zorg recent licht afneemt, verwacht de toezichthouder dat het budgettair kader toereikend zal zijn. Dit meldt de NZa.

 

Op basis van de NZa-prognose in februari heeft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid een deel van de herverdelingsmiddelen toegekend om eventuele tekorten in de langdurige zorg op te vangen. De verwachting is dat het budgettair kader, inclusief deze toegekende herverdelingsmiddelen, voldoende zal zijn voor het vergoeden van de langdurige zorg in 2022. Extra herverdelingsgelden zal niet nodig zijn. Dit komt met name doordat de instroom van cliënten met een indicatie voor ggz-wonen recent licht is afgenomen.

Oog voor onzekerheden

De NZa benadrukt dat een prognose onzekerheden kent. Zo is het mogelijk dat de kosten voor de langdurige zorg in de loop van dit jaar toch stijgen. Dit gebeurt als de vraag naar de langdurige zorg sterker stijgt dan verwacht. Ook kan een mogelijke nieuwe opleving van corona effect hebben op de kosten in de langdurige zorg.

Door: Nationale Zorggids