Echtscheiding en overlijden partner risicofactoren suïcide mannen middelbare leeftijd

Zelfdoding onder mannen van middelbare leeftijd die alleen wonen, een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen en psychische problemen hebben, komt 14,5 keer zoveel voor als gemiddeld op die leeftijd. Ruim 40 procent van de zelfdodingen gebeuren binnen deze groep. Ook zijn een echtscheiding, overlijden van een partner, een laag inkomen of lichamelijke problemen risicofactoren voor suïcide onder mannen tussen de 40 en 70 jaar. Dit blijkt uit onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie in samenwerking met het Trimbos-instituut dat vandaag uitkomt, meldt NRC. 

Nu er meer bekend is over de redenen waarom zoveel mannen van middelbare leeftijd suïcide plegen, is het belangrijk dat uitkeringsverstrekkers zoals het UWV of de Arboarts erbij betrokken worden door interventies te doen, zegt 113 Zelfmoordpreventie. Het komt relatief vaak voor dat mannen die zelfmoord plegen een bijstands- of WW-uitkering krijgen.

Bij lichamelijke klachten ook aandacht hebben voor de mentale gezondheid

“Het kan zijn dat mannen al mentale problemen hebben en daardoor niet kunnen werken en een uitkering krijgen. Maar ook als ze thuis komen te zitten, ze eenzamer worden. Dat zal per man verschillen”, denkt hoofdonderzoeker Renske Gilissen. Ook de huisarts heeft een taak om bij langdurige lichamelijke klachten ook aandacht te hebben voor de mentale gezondheid van de patiënt.

Het onderzoek maakt in ieder geval duidelijk dat er vaak niet maar één oorzaak is en dat het veelal een stapeling van problemen is.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky