Toename zelfdodingsgedachten en -pogingen onder jongeren

Huisartsen registreerden in het tweede kwartaal van 2023 een toename van zelfdodingsgedachten en -pogingen onder jongeren in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar. Ondanks de toename in zelfdodingsgedachten en -pogingen, stabiliseren de mentale klachten onder jongeren, blijkt uit de achtste Gezondheidsmonitor COVID-19. Dit meldt het RIVM. 

Jongeren bezochten hun huisarts in het tweede kwartaal van 2023 minder vaak met angst- en depressieklachten dan in het eerste kwartaal. Vergeleken met 2019 melden jongeren echter wel nog steeds vaker depressieve gevoelens. Het aantal jongeren dat zegt mentale klachten, eenzaamheid en stress te ervaren, blijft sinds maart onveranderd.

Mentale en fysieke gezondheid volwassenen

De gezondheidscijfers van volwassenen uit het vragenlijstonderzoek van juni 2023 veranderen nauwelijks ten opzichte van de meting in maart. Eenzaamheid en stress nemen licht toe. Minder volwassenen zoeken hulp voor lichamelijke en mentale klachten. Huisartsen zien echter meer volwassenen met geheugen- en concentratieproblemen dan in voorgaande jaren, maar dit aantal daalde in vergelijking met het eerste kwartaal van 2023.

Door: Nationale Zorggids