Stoppen met antidepressiva lukt vaak niet door gebrek aan begeleiding

Uit onderzoek van Radar onder meer dan 3.600 gebruikers van SSRI- en SNRI-antidepressiva blijkt dat 42 procent wel eens een onsuccesvolle poging tot stoppen heeft gedaan. Bij ongeveer 25 procent van hen lukt de stoppoging niet omdat ze last hadden van ontwenningsverschijnselen. Dit meldt Radar.

Gebruikers van antidepressiva zouden wel willen stoppen zodat ze minder afhankelijk zijn van medicatie, minder afgevlakte emoties hebben, minder last hebben van bijwerkingen of omdat ze geen last meer hebben van hun depressie. Bij 16 procent van de ondervraagden die wel zou willen stoppen met antidepressiva speelt de ineffectieve werking ervan een rol.

Bijwerkingen antidepressiva

Bij 28 procent van de antidepressivagebruikers die willen stoppen, spelen bijwerkingen een rol. Zo zijn zij door het gebruik van SSRI’s of SNRI’s zwaarder geworden, hebben ze last van vermoeidheid en een lager libido. Ook zijn ze soms agressiever of denken ze aan suïcide. Gebruik van antidepressiva leidt bij sommigen tot ander gedrag, waardoor zij en hun omgeving de persoon niet meer herkennen.

Begeleiding huisarts of psychiater ontbreekt

Antidepressiva zijn zware medicatie, maar worden bij 57 procent van de ondervraagden door de huisarts voorgeschreven. 42 procent kreeg een recept van een psychiater. Professionals zijn vaak niet transparant over het afbouwen van medicatie, psychiaters minder dan huisartsen. Meer dan 25 procent wist niet dat afbouwen het meest succesvol is met begeleiding van een arts. Afbouwen van antidepressiva kan leiden tot psychische klachten, slaapproblemen en problemen met bewegen. Ook komen griepachtige verschijnselen weleens voor, net als zintuiglijke problemen en maag-darmklachten.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky