Derde studie gezondheidseffecten coronapandemie bevestigt eerdere conclusies

Voor de derde keer is door het RIVM en Nivel onderzocht wat in de wetenschappelijke literatuur staat over de gezondheidseffecten van de coronapandemie. Opnieuw laten de studies zijen dat jongeren een verslechterde mentale gezondheid hadden en dat uitgestelde zorg negatieve gevolgen had voor de gezondheid. Dit meldt het RIVM, dat pleit voor meer aandacht voor neveneffecten van beleid op volksgezondheid en -welzijn. 

De derde ronde van dit onderzoek laat ook zien dat een deel van de mensen langdurige coronaklachten heeft overgehouden aan de pandemie, en dat deze ook een negatieve invloed had op het sociale functioneren van mensen, waarbij sommige groepen extra had werden geraakt. Mensen die voor de pandemie al kwetsbaar waren, ervaarden de grootste negatieve gevolgen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky