Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Er is een onhoudbare situatie ontstaan in de jeugdbescherming. Instellingen die onder meer uithuisplaatsingen moeten regelen, trekken aan de bel. Er zijn snelle maatregelen nodig om de grote personeelstekorten en gebrek aan tijd voor kinderen op te lossen, zeggen veertien jeugdbeschermingsinstellingen in Trouw. Dit meldt Trouw. 

Gezinnen die hulp nodig hebben, moeten onnodig lang wachten. Door die lange wachttijden, zijn er meer uithuisplaatsingen, terwijl dat met goede zorg mogelijk voorkomen kan worden. Maar ook medewerkers in de jeugdbescherming zijn de dupe van de onhoudbare situatie. De ongeveer 4.500 mensen die in de sector werken, hebben last van de grote werkdruk waardoor het risico op fouten toeneemt.

Eigen bijdrage jeugdzorg

Ook de jeugdbeschermingsinstellingen zien goede punten in het nieuwe coalitieakkoord, maar de geplande besparingen baren zorgen: het nieuwe kabinet wil in 2024 100 miljoen euro besparen en ene jaar later moet het structureel om een half miljard gaan. De nog te introduceren eigen bijdrage in de jeugdzorg moet daarvoor zorgen. Organisaties maken zich grote zorgen oer de kwetsbare kinderen en gezinnen die hierdoor geraakt worden. Zij vragen om meer geld voor een lagere werkdruk en nieuw personeel.

Door: Nationale Zorggids