'Onderhandelingen over nieuwe cao Jeugdzorg op cruciaal punt'

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor jeugdzorgmedewerkers is op een cruciaal punt aangekomen, laat vakbond FNV weten. Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland heeft vakbonden FNV, CNV en FBZ een eindbod gepresenteerd dat geen recht doet aan de koopkrachtval waar medewerkers mee te kampen hebben en die het daardoor voor medewerkers aantrekkelijker maakt om over te stappen naar een andere sector. Dit meldt FNV.

De vakbonden vinden het eindbod onverantwoord. Medewerkers leveren wegens jarenlange structurele uitholling al te lang in op inkomsten, werkdruk en veiligheid.

Inflatiecompensatie

Er zit veel licht tussen de eis van de bonden en het eindbod van de werkgevers. De pijn zit hem voornamelijk in de compensatie van de inflatie over 2023. Medewerkers hebben in de huidige cao alleen op 1 januari dit jaar 3 procent loonsverhoging gekregen. Vanwege de gestegen prijzen betekent dit een enorm koopkrachtverlies. Dat moet volgens de bonden gecompenseerd worden met extra loon in de komende cao. Maar daar willen de werkgevers niet aan meewerken.

Looneis

In 2024 willen de bonden een loonsverhoging van minimaal 10 procent voor alle medewerkers. De werkgever wil echter niet verder gaan dan 6,7 procent. Over 2025 zijn de werkgevers bereid 3,5 procent meer te betalen en vanaf april 2025 een automatische prijscompensatie (APC) in te voeren met een plafond van 2 procent en een einddatum. De bonden willen er 5 procent bij en kunnen akkoord gaan met de APC met prijsplafond, mits er dan wel een goed werkdrukakkoord ligt.

Minimumloon en behoudschalen

Eens zijn de partijen het wel over het afschaffen van de laagste schalen en een minimumuurloon, dat naar 15 euro kan. De reiskosten voor woonwerk-verkeer kunnen naar 23 cent per kilometer. Bij de vakbonden is er bereidheid te praten over een verhoging van 2 procent in de laatste treden voor iedereen die aan het einde van de loonschaal zit. Dit is bedoeld om een extra uitloop te geven en zo ervaren krachten te behouden. 

Terug naar leden

De drie vakbonden gaan nu met het eindbod terug naar hun leden en zij bepalen of ze akkoord gaan met dit loon-eindbod. Als dat het geval is, moet er nog worden onderhandeld over werkdruk, vitaliteit en veiligheid. Zo niet, dan beraden de bonden zich op acties. Onder de cao Jeugdzorg vallen ruim 30.000 jeugdzorgprofessionals.

Door: Nationale Zorggids