Voor het eerst in jaren een daling in het aantal kinderontvoeringen

Het aantal kinderontvoeringen vanuit of naar Nederland is vorig jaar voor het eerst in vier jaar gedaald, met 11 procent. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering dinsdag in het jaarverslag over 2023. Het aantal kinderontvoeringen is gedaald van 292 in 2022 naar 260 kinderen vorig jaar.

"Een positieve ontwikkeling, aangezien elke ontvoering een ingrijpende gebeurtenis is voor het kind en zijn omgeving", zegt directeur Coşkun Çörüz van Centrum IKO. Volgens het centrum is de daling onder meer te danken aan de toegenomen inzet op preventie voor ouders en trainingen voor professionals.

In 77 procent van de zaken is de moeder de ontvoerder, in 22 procent van de gevallen was dit de vader. In een enkel geval was het een ander familielid dat het kind meenam over de grens.

Vijf jaar of jonger 

De meeste kinderen die naar het buitenland werden ontvoerd kwamen terecht in Duitsland, Turkije en België. Van de kinderen die naar Nederland werden ontvoerd woonden de meesten daarvoor in België, Frankrijk en Turkije. Bijna de helft van de ontvoerde kinderen was vijf jaar of jonger.

Voor het vierde jaar op rij weten steeds meer ouders en professionals de weg naar het Centrum IKO te vinden met vragen of preventieadviezen. Ook was het centrum drukker met mediation in internationale familiezaken. Wanneer ouders goede afspraken maken, kan een kinderontvoering voorkomen worden. Daarom heeft mediation volgens het Centrum IKO een belangrijke preventieve functie.

Door: ANP