Normal_ivf-_eicel-bevruchting-zwanger-embryo

De nieuwe regering van VVD, D66 en CDA is niet van plan om de Embryowet verder uit te breiden, zoals demissionair minister Schippers van Volksgezondheid van plan was. In de wet wordt vastgesteld of en onder welke voorwaarden embryo’s gekweekt mogen worden voor wetenschappelijke doeleinden en geslachtsselectie om de kans op een erfelijke ziekte te verkleinen. De wetenschap stond juist te springen om de beoogde verruiming van de wet door Schippers. Dit meldt NOS. 

Het opheffen van het verbod op kweekembryo’s vorig jaar was een belangrijke stap in de wetenschap. Door onderzoek te verrichten op kweekembryo’s, kan men meer leren over ivf en erfelijke ziekten. Rutte III heeft besloten niet akkoord te gaan met het kweken van embryo’s voor de wetenschap. Nu mag alleen onderzoek worden uitgevoerd op embryo’s die zijn overgebleven na ivf-behandelingen. Het dna van de embryo’s kan aangepast worden, waardoor erfelijke ziektes niet meer doorgegeven worden aan het kind. Het besluit staat onderzoek naar onder andere de ziekte van Huntington en sikkelcelziekte in de weg.

De regering zegt de discussie rondom de Embryowet te willen stimuleren, maar dat valt niet in goede aarde onder wetenschappers. “Daar zijn we nu al decennialang mee bezig”, zegt ethicus Guido de Wert. “Die discussie heeft keer op keer geleid tot allerlei documenten die pleiten voor het toelaten van kweekembryo’s.”

De enige wijziging die in de Embryowet wordt aangebracht is dat de geslachtsselectie iets wordt uitgebreid. Ouders die drager zijn van een gen dat voor een ernstige ziekte zorgt, kunnen kiezen voor het geslacht dat de minste kans op de ziekte heeft. Bij erfelijke borstkanker kan nu bijvoorbeeld bewust gekozen worden voor een jongetje, zodat het gen niet wordt doorgegeven en het kind niet ziek wordt. Voorheen mocht geslachtsselectie alleen als het gen altijd voor de ziekte zou zorgen, nu mag dat ook als er een grote kans is dat het kind de erfelijke ziekte krijgt.

Door: Redactie Nationale Zorggids