Normal_couveuse_couveusekindje_vroeggeboorte

De neoPartner studie van het OLVG heeft een subsidie van 600.000 euro gekregen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Hiermee kan het Amsterdamse ziekenhuis onderzoek doen naar hoe de zorg voor ouders en te vroeg geboren kinderen op de afdeling Neonatologie verbeterd kan worden. Dit meldt Care4Neo. 

Ouders krijgen binnen het onderzoek ruimte om bij de artsenvisite aanwezig te zijn. Dit zal in dertien ziekenhuizen gebeuren, onder meer dan zevenhonderd kinderen en hun ouders. Patiëntenverenigingen en ervaringsdeskundigen zitten in de projectgroep van de studie. Het uiteindelijke doel is om de werkwijze op de afdeling Neonatologie te veranderen, mede via een cultuurverandering.

Family Integrated Care in het OLVG

Artsenvisite met betrokken ouders heet Family Centred Rounds (onderdeel van Family Integrated Care). Ouders zijn zo meer betrokken bij de medische besluitvorming en ook maakt het actieve ouderparticipatie mogelijk. Ouders die in goed contact staan met het medisch team, hebben minder stress. Het OLVG is onderzoeksleider omdat het ziekenhuis wereldwijd bekendstaat als voorloper op het gebied van Family Integrated Care.

Door: Nationale Zorggids