Normal_vaccineren_inenten_baby

Opnieuw is het aandeel kinderen toegenomen, dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma ) krijgt. Daarnaast valt vooral de stijging op bij de HPV-vaccinatie met 10 procent naar 63 procent. Deze vaccinatiegraad was niet eerder zo hoog. Daarnaast heeft naar schatting 70 procent van de zwangeren de 22-wekenprik gehaald om hun baby te beschermen tegen kinkhoest. Dit meldt het RIVM.

De vaccinatiegraad is voor de meeste vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma  licht toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Van de kinderen die geboren zijn in 2018 kreeg 91,3 procent alle vaccinaties van het RVP voordat zij 2 jaar oud zijn. Dit is 0,5 procent meer dan vorig jaar.

Vaccinatiegraad HPV met 10 procent gestegen

De landelijke vaccinatiegraad voor HPV voor meisjes geboren in 2006 is met 10 procent flink toegenomen tot 63 procent. Dat cijfer ligt nog hoger (68 procent) wanneer we ook de vaccinaties meenemen die na de 14e verjaardag zijn gegeven. Deze vaccinatie beschermt tegen verschillende HPV-gerelateerde kankersoorten, waaronder baarmoederhalskanker.

22-wekenprik zwangere vrouwen

Ongeveer 70 procent van alle zwangere vrouwen die in de periode april tot en met december 2020 een kind kreeg, haalde de 22-wekenprik. Deze vaccinatie is eind 2019 toegevoegd aan het RVP en beschermt baby’s vanaf de geboorte tegen kinkhoest.

Analyse vier grote steden

Er zijn verschillen in de deelname aan het RVP onder kinderen met en zonder een migratieachtergrond. Dat bleek al uit een analyse van de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De verschillen zijn het grootst bij de HPV-vaccinatie en de MenACWY-vaccinatie voor jongeren. Onder jongeren met een Turkse en Marokkaanse achtergrond is de vaccinatiegraad het laagst. De vier grote steden willen samen met het RIVM, het ministerie Volksgezondheid en vertegenwoordigers van verschillende bevolkingsgroepen verder onderzoeken hoe dat komt. Het is belangrijk deze ontwikkelingen nauw te volgen en een hogere vaccinatiegraad te bereiken bij deze groepen. Een hogere vaccinatiegraad verkleint namelijk de kans dat ziekten zoals mazelen kunnen uitbreken.

Door: Nationale Zorggids