Normal_privacy

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de Belastingdienst een boete op van 2,75 miljoen euro. Dit doet de AP omdat de Belastingdienst jarenlang de (dubbele) nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag op onrechtmatige, discriminerende en daarmee onbehoorlijke wijze heeft verwerkt. Dit zijn ernstige overtredingen van de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), aldus de AP in een persbericht. 

De Belastingdienst had de gegevens over de dubbele nationaliteit van Nederlanders al in januari 2014 moeten wissen. De dubbele nationaliteit speelt geen rol bij het beoordelen van een aanvraag voor kinderopvangtoeslag. Toch bewaarde en gebruikte de Belastingdienst deze gegevens.

In mei 2018 stond in totaal van nog 1,4 miljoen mensen de dubbele nationaliteit geregistreerd in systemen van de Belastingdienst. Daarnaast verwerkte de fiscus de nationaliteit van aanvragers om georganiseerde fraude te bestrijden. Terwijl de gegevens hiervoor niet noodzakelijk waren. De nationaliteit van aanvragers werden tot slot ook nog gebruikt als een indicator (wel/niet Nederlander) in een systeem dat automatisch bepaalde aanvragen als risicovol aanwees. Ook voor dit doel waren deze gegevens niet noodzakelijk.

In alle gevallen – aanvragen beoordelen, fraude bestrijden en het risicosysteem – is de verwerking daarom onrechtmatig en dus verboden, aldus AP.

Discriminerende verwerking

Door gegevens over nationaliteit onnodig op te nemen in allerlei systemen, handelde de Belastingdienst discriminerend. Voor het recht op kinderopvangtoeslag maakt het namelijk niet uit welke nationaliteit iemand heeft, alleen of diegene rechtmatig in Nederland verblijft. Hierdoor is volgens de AVG de verwerking ook onbehoorlijk. Want, zo stelt de AVG, een verwerking mag geen inbreuk maken op fundamentele rechten, zoals het recht om niet gediscrimineerd te worden.

Sinds de zomer van 2020 zijn de dubbele nationaliteiten uit het systeem van de Belastingdienst verwijderd. Sinds oktober 2018 gebruikt het de nationaliteit van aanvragers niet meer bij het risicosysteem. En sinds februari 2019 niet meer bij de bestrijding van georganiseerde fraude.

De boete is opgelegd aan de minister van Financiën, omdat deze verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens bij de Belastingdienst.

Door: Nationale Zorggids