Handtekening gezet: discriminatiegrond handicap toegevoegd aan grondwet

De ondertekening van de Grondwetswijziging artikel 1 is een feit. Vrijdag 17 februari ondertekende minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Grondwetswijziging van artikel 1. Vanaf nu is handicap als discriminatiegrond toegevoegd aan de grondwet. De wetswijziging vloeide voort uit een initiatief van de Tweede Kamer. Dat meldt Ieder(in).

Exact 40 jaar geleden vond de grote Grondwetsherziening van 1983 plaats en kreeg het discriminatieverbod een plek in het eerste artikel van onze Grondwet. Op vrijdag werden handicap en seksuele gerichtheid officieel toegevoegd aan de discriminatiegronden. 

De Grondwet weerspiegelt onze waarden

Minister Bruins Slot: "Het is heel waardevol om met alle hoofdrolspelers van deze Grondwetswijziging bij elkaar te zijn en de wijziging van artikel 1 van de Grondwet te voltooien. Mijn dank gaat uit naar al die mensen die zich hier hard voor hebben gemaakt. De Grondwet weerspiegelt onze waarden."

Erkenning, veiligheid, gezien worden, bewustwording

Tijdens de bijeenkomst rond de ondertekening vertelden onder andere bestuursleden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, supportersclub Roze Kameraden (Feyenoord) en de Oogvereniging wat de Grondwetswijziging voor hen betekende. In het kort: erkenning, veiligheid, gezien worden, bewustwording. 

Totstandkoming

Ook de drie initiatiefnemers van de Tweede Kamer, Alexander Hammelburg, Habtamu de Hoop en Laura Bromet, schetsten de achtergrond van de totstandkoming. Een proces van de lange adem. Minister Helder en minister Dijkgraaf, die achtereenvolgens zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en emancipatie in hun portefeuille hebben, lichtten toe wat de Grondwetswijziging voor hen betekent. 

Integrale toegankelijkheidsstandaard

Belangenbehartiger Jan Troost vertelt wat zou helpen om wat we nu in de Grondwet opnemen ook echt te verwezenlijken: "We zouden bijvoorbeeld een integrale toegankelijkheidsstandaard moeten opnemen in het bouwbesluit. Zodat ambtenaren, beleidsmakers, architecten en ambtenaren en lokale politici samen weten waar wij het over hebben. Je kan wel zeggen dat een toilet toegankelijk en aangepast is maar je moet er ook echt in kunnen komen."

Door: Nationale Zorggids