Gedupeerde ouders Ska Kinderopvang stappen naar geschillencommissie

Het kort geding dat ouders tegen Ska Kinderopvang aanspande is van de baan. In plaats daarvan gaan ze – om tijd te winnen – een klacht indienden bij de Geschillencommissie Kinderopvang over de eenzijdige opzegging van contracten in juni. De ouders willen dat deze opzeggingen worden teruggedraaid. Zij verliezen door de opzegging een dag of meer kinderopvang. Dit meldt het Algemeen Dagblad. 

Ska Kinderopvang zegde de contracten op vanwege het grote personeelstekort bij de organisatie. Bij de meeste ouders wordt het contract per 1 september 2022 opgezegd. Vijftien ouders wilden dit via een kort geding terugdraaien, maar zien daar door tijdsgebrek vanaf. De klacht wordt nu geformuleerd en daarna opgestuurd naar de Geschillencommissie Kinderopvang voor een spoedprocedure. Hopelijk komt voor het einde van de zomervakantie een uitspraak. Een stap naar de geschillencommissie betekent wel dat de uitspraak bindend is en er geen mogelijkheid tot hoger beroep is. “We willen snel en definitief duidelijkheid.”

De kinderopvangorganisatie had in juni veertig openstaande vacatures. Vanwege de strenge wetgeving, weinig instroom vanuit opleidingen, veel concurrentie van het lager onderwijs heeft Ska moeite met het opvullen van de vacatures.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky