Hardere acties in kinderopvang zijn voorlopig niet nodig

Hoopvolle berichten gisteravond na de hervatte cao-gesprekken in de kinderopvang. Werkgevers hadden eind vorige week hun eindbod al van tafel gehaald en daarmee de weg voor nieuw overleg geopend. Tijdens de gesprekken gisteren bleken ze ook bereid om meer tegemoet te komen aan de looneisen van de vakbonden. Dat meldt de FNV.

Hardere acties zijn daarmee voorlopig van de baan. Deddy Dorenbos, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: "We zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant op."

Nieuw overleg

Er is ook een nieuwe datum voor overleg gepland. Woensdag 8 februari praten vakbonden en werkgevers verder. Dan wordt er ook over het verlagen van de werkdruk en een modernisering van de levensloopregeling gesproken.

Dubbele administratie

De werkdruk in de Kinderopvang is al jaren hoog. Personeelstekorten en een hoge administratieve lastendruk zijn hier de oorzaak van. Pedagogisch medewerkers vinden dat ze daardoor te weinig tijd overhouden voor de kinderen. Dorenbos: "We horen dat pedagogisch medewerkers soms zelf een dubbele administratie moeten bijhouden. Ze moeten alles wat er gebeurd bijhouden in een boekje en ook verwachten veel ouders constante updates via whatsappgroepen over wat hun kind allemaal doet en eet."

ZZP'er of flexwerk

Net als vele andere sectoren heeft ook de Kinderopvang te maken met veel pedagogisch medewerkers die hun vaste baan inruilen voor het zzp-schap of flexwerk. De FNV is onlangs een onderzoek gestart naar de invloed hiervan op de werkvloer. De resultaten worden binnenkort verwacht. 

Onder de cao Kinderopvang vallen zo’n 111.000 werknemers. De huidige cao liep af op 31 december 2022.

Door: Nationale Zorggids