Kinderopvangbranche vreest verdere groei werkdruk en wachtlijsten

De werkdruk in de kinderopvang zal de komende jaren "alleen maar stijgen" en dat geldt ook voor de wachtlijsten, verwacht de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). De organisatie zegt te zijn geschrokken van CBS-cijfers waaruit blijkt dat slechts iets meer dan een kwart van de medewerkers in de opvang tijd heeft om voldoende aandacht aan de kinderen te besteden. "Dit kan zo niet langer doorgaan", vindt BK-directeur Emmeline Bijlsma.

Uit de cijfers van het statistiekbureau werd verder duidelijk dat in de kinderopvang een recordaantal vacatures openstaat. De meerderheid van het personeel ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk en het ziekteverzuim is hoog, met 7,3 procent in het derde kwartaal van vorig jaar. De vraag of werknemers voldoende tijd hebben voor de kinderen stelde het CBS al eind 2021. Sindsdien zijn de personeelstekorten echter alleen maar toegenomen.

Het hoge aantal vacatures verbaast de BK niets. "We geven dit al anderhalf jaar lang aan", aldus de organisatie. Die zou graag zien dat de plannen die de politiek heeft voor het bijna gratis maken van kinderopvang worden uitgesteld totdat het personeelstekort is opgelost. Vooralsnog houdt het kabinet vast aan invoering van een nieuw stelsel, waarbij de overheid 96 procent van de kosten betaalt en de huidige toeslag wordt afgeschaft, in 2025. Het is echter niet zeker of dit haalbaar is.

Personeel

"Er worden heel veel initiatieven genomen om meer personeel te vinden, maar er zijn onvoldoende mensen beschikbaar om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen", stelt Bijlsma vast. Op korte termijn pleit ze voor "maatwerk" en een soepeler omgang met regels.

Door: ANP