Totale bevolkingsgroei lager door sterfteoverschot

De bevolking van Nederland is in het eerste halfjaar van 2023 met 54.800 inwoners gegroeid. In het eerste halfjaar van 2022 kwamen er nog 119.200 duizend inwoners bij. De bevolkingsgroei is in 2023 vooral lager door de teruggelopen immigratie vanuit Oekraïne. De totale bevolkingsgroei kwam ook lager uit doordat er 6,2 duizend meer mensen overleden dan er kinderen geboren werden. Dit sterfteoverschot is groter dan in dezelfde periode vorig jaar. De sterfte was relatief hoog, terwijl er naar verhouding weinig kinderen geboren werden. Dit meldt CBS. 

In het eerste halfjaar van 2023 zijn 80.000 kinderen geboren, en 86.200 mensen overleden. De natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte) komt daarmee uit op -6.200. Dat was lager dan in de eerste helft van 2022, en ook lager dan in 2020, toen de sterfte relatief hoog was vanwege de coronapandemie (-4.600). Het aantal overledenen in het eerste halfjaar is vergelijkbaar met 2020, maar het aantal levendgeborenen is lager, waardoor de natuurlijke aanwas nu lager uitkomt. Het aantal overledenen is hoger dan verwacht. In een aantal weken was er oversterfte. In juni viel de oversterfte samen met de hoger dan gemiddelde temperatuur.

Door: Nationale Zorggids