Normal_bejaarde_oudere_wandelen_rollator

In de provincie Zeeland zegt 53 procent van de ouderen eenzaam te zijn. Dit blijkt uit de gezondheidsmonitor van GGD Zeeland, waarvoor zo’n 9.000 Zeeuwen zijn ondervraagd. Uit de enquête blijkt ook dat de provincie het hoogste aantal mantelzorgers heeft in verhouding tot het aantal inwoners. Dit meldt NU.nl.

Het aantal eenzame ouderen in de provincie ligt op 53 procent. Dit is iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 48 procent. Elf procent zegt zelfs ernstig eenzaam te zijn. Vier jaar geleden lag het aantal eenzame ouderen nog twee procent lager.

Van de ondervraagden gaf 19 procent aan werkzaam te zijn als mantelzorger. Hiermee is dit aantal het hoogste van alle provincies, als wordt gekeken naar het aantal inwoners. Het landelijke gemiddelde ligt op 14,2 procent. Hoewel het aantal mantelzorgers hoog ligt in Zeeland, klagen zij het minste over hun werkzaamheden en de lichamelijke belasting hiervan.

In de gezondheidsmonitor van GGD Zeeland werd ook gekeken naar de leefstijl van de Zeeuwen. Zo zijn de inwoners minder gaan roken en zitten ze met 22 procent net onder het landelijke gemiddelde. In 2009 rookte nog 26 procent van de Zeeuwen. Ook zijn Zeeuwse ouderen, samen met die in Friesland, de meeste actieve senioren. Van de ondervraagden voldoet 77 procent aan de beweegnorm.

Door: Redactie Nationale Zorggids