Verpleeghuiszorg in beeld gebracht

De afgelopen jaren bezocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 516 verpleeghuizen. Die reguliere inspectiebezoeken vielen stil toen in maart het coronavirus uitbrak. In plaats daarvan onderhield de inspectie telefonisch contact. Over de impact van de coronapandemie op de verpleeghuiszorg sprak hoofdinspecteur Korrie Louwes met Roger Ruijters, bestuursvoorzitter van Envida, een zorgorganisatie in Limburg. Zorgcoördinator Denny Stalman van Envida vertelt hoe hij het op de werkvloer ervoer. Dit meldt de IGJ.

De inspectie bezoekt in vier jaar tijd alle zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden. Vorig jaar publiceerde de inspectie over de eerste driehonderd bezoeken. Daar zijn afgelopen jaar - tot in maart het coronavirus uitbrak - ruim tweehonderd bezoeken bijgekomen.

Verpleeghuiszorg in beeld gebracht: persoonlijke wensen en kwaliteit van zorg

Belangrijk is hoe de instellingen rekening houden met de persoonlijke wensen en behoeften van hun cliënten. Ook kijkt de inspectie naar de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Tenslotte gaan de bezoeken over de zorgmedewerkers: zijn die er voldoende en zijn ze voldoende deskundig voor de verschillende taken.

Hoe de verpleeghuizen het doen staat in de nieuwe publicatie ‘Verpleeghuiszorg in beeld’.

Door: Nationale Zorggids